| Selamat Datang: Tetamu
Loading page, please wait ...

Dimensi, Tema dan Penunjuk MURNInets 2.0 (kemas kini 2019)

Kerangka MURNInets 2.0 yang terdiri daripada 5 strategi, 6 dimensi, 20 tema dan 39 penunjuk dibentuk berdasar kepada Strategi Pembangunan Mampan yang digarap daripada dasar Wawasan 2020, Model Ekonomi Baru (MEB), Rancangan Malaysia Ke-11 (2016-2020), Rancangan Fizikal Negara (RFN Ke-3) dan Dasar Perbandaran Negara 2 (DPN2).

 

 

Senarai Ringkasan Penunjuk MURNInets 2.0 (kemas kini 2019) adalah seperti berikut: